SVATÍ MLADÍ

Posynodní apoštolská exhortace. Osobní dopis papeže Františka, kterým oslovuje, povzbuzuje a připomíná důležité pravdy naší víry.

Papež František v knize Christus Vivit mimo jiné poukazuje na lidi, kteří se už v mladém věku rozhodli pro následování Krista a službu druhým. Příběhy některých z nich najdeme v Bibli např. Samuel, David, Šalamoun. My se ale zaměříme na světce, kteří nám mladým mohou být vzorem svojí odvahou a rozhodnutím svěřit svůj život Bohu. Každý měsíc se můžete těšit na informace o některém z nich.

P.S. Na sociálních sítích hledej #svatimladi nebo #christusvivit


3. svatý mladý - 18. 3. 2020 - článek 56

Dnes, do všeho co prožíváme, nás může svým příkladem inspirovat Svatý Dominik Savio 👍
"... obětoval všechno své utrpení Marii. Když ho svatý Jan Bosco učil, že svatost znamená být ustavičně radostný, otevřel své srdce nakažlivé radosti. Snažil se být blízko svým nejvíc vyloučeným a nemocným kamarádům. Zemřel v roce 1857 jako čtrnáctiletý se slovy: "Co úžasného teď vidím!"

Životopis sv. Dominika Savia si můžete přečíst zde.


2. svatá mladá - 19. 2. 2020 - článek 53

Svatá Jana z Arku se narodila roku 1412. Byla mladou venkovankou, která přes své mládí vytáhla do boje na obranu Francie před vetřelci. Kvůli svému vzhledu a způsobu, jakým žila víru, nebyla pochopena a velmi mladá v  roce 1431 zemřela na hranici.

Dnes nás může inspirovat odvaha a statečnost mladé Jany z Arku ⚔️ Překonala svůj strach a bránila svoji domovinu 🛡🗡 A s čím bojujeme my? Bráníme své hodnoty?🤜🤛

Životopis sv. Jany z Arku si můžete přečíst zde.


1. svatý mladý - 8. 1. 2020 - článek 52

Velmi mladý a plný snů uslyšel svatý František z Assisi Ježíšovo volání, abys se stal chudým jako on a svým svědectvím obnovil církev. A tak se všeho s radostí zřekl. Stal se světcem všeobecného bratrství, bratrem všech, a chválil Pána za jeho tvory. Zemřel v roce 1226.

Životopis sv. Františka z Assisi si můžete přečíst zde.