SPOLEČENSTVÍ

Schola Boží Bang

Boží Bang je uskupení tvořené dětmi a mladými, kteří se nebojí zpěvem chválit Boha. Už přes dvě dekády doprovází dětské mše svaté v Přerově, ale mimo to loňský rok vydali své již druhé CD s autorskými písněmi. Těšit se tedy můžeme na pěknou řadu jejich koncertů - přijďte je podpořit!

Vedoucí - Ivanka Slivková
(schola@bozi-bang.cz)

Tábory přerovské farnosti

Již od roku 2006 každoročně skupinka vedoucích z Přerova pořádá pravidelně v prvních dvou týdnech prázdnin letní tábor pro děti od 7 do 15 let. Letošní tábor byl v táborové základně Kamenec v Čermné ve Slezsku - uprostřed přírody, stany s podsadou, zděná základna, kam se pojede i letos.

Hlavní vedoucí - Jenda Bernard
(jendabernard@gmail.com)

Společenství Eden

V přerovské farnosti také funguje již přes 20 let společenství Eden, které pravidelně pořádá letní tábory (druhá polovina července) a víkendové akce pro děti (podzimní a pololetní prázdniny). Po mnoho let se tábory konají uprostřed lesů na základně se stany s podsadou (Hoštejn, Bohuslavice) a zúčastňuje se jich obvykle kolem 50 dětí z přerovského okolí. 

Hlavní vedoucí - Marek Stejskal
(tabor.eden@gmail.com)

Ministranti

Mívají každou druhou sobotu v 9:00 schůzku na centru Sonus. Jezdí na společné víkendovky a hlavně slouží při mších svatých u oltáře.

Vedoucí - David Tobolík, Vítek Dohnal
(tobolikd@seznam.cz)

Spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ

Každý 3. čtvrtek v měsíci od 17:30 se na Sonusu schází děti na 2. stupsi ZŠ. Naším cílem bude společně se co nejvíce přiblížit Pánu, ale zároveň i mezi sebou. Můžete se těšit na modlitbu, netradiční hry, pokec s kamarády i něco na zub. Nebojte se a přijďte se s námi setkat! Těšíme se na Vás na všechny!

Vedoucí - Rosťa Brhlík, Emily Šmídová, Anička Štěpánová
(spolcoprerov@email.cz)

Spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ

Vždy ve středu před dětskou mší svatou od 17:00 se scházíme na Sonusu, kde se společně modlíme, přemýšlíme a diskutujeme, ale také hrajeme hry a moc dobře se bavíme! Vše zakončujeme krásnou tečkou, a to dětskou mší svatou. Nebojte se a přijďte se mezi nás podívat!

Vedoucí - Hanička Ptáčková, Dája Rychtová
(hanka.ptackova@email.cz)