NOVOROČNÍ MŠE SVATÁ NA HOSTÝNĚ

Uběhlo opět 365 dní a zase jsme došli na konec kalendářního roku. Úspěšně jsme vydrancovali prostor pod vánočními stromečky, přivodili si téměř sladkostmi a cukrovím žaludeční koliku a alespoň nějaké chvíle jsme strávili v kostele u jesliček. Teď už jen zbývalo mohutně oslavit konec starého roku a začátek nového. Protože věříme, že vše, co se minulý rok v našich životech událo, není pod drobnohledem hvězd nebo různě divných přírodních či antických božstev, ale v rukou jediného Boha, začali jsme silvestrovskou oslavu mší svatou. Ve vší kráse a důstojnosti za doprovodu varhan a vůně kadidla jsme děkovali za všechny dary a milosti. Poté následovala krátká adorace, svátostné požehnání a následně jsme se vydali obtěžkáni někřesťansky velkým množstvím jídla a stolních her na Sonus. Ženy se chopily přípravy jídla, muži přípravy stolů, a s rychlostí běžce postiženého průjmem jsme nachystali sál na silvestrovskou párty. Ta se nesla ve znamení nacpaných žaludků, divokých stolních her (u kterých někteří nezvládali nekřičet jak na lesy) a i hudby a přátelského povídání. V 9 hodin se nás odpojilo 13 statečných a vydali jsme se auty do Bystřice pod Hostýnem a následně pěšky na Hostýn. Za doprovodu modlitby růžence i štěbatání o pitominách jsme v mžiku došli až na vrchol kopce a mohli se kochat nulovým výhledem způsobeným mlhou. Pak přišlo to nejlepší - slavná mše svatá, kterou sloužil otec biskup Mons. Nuzík. Někteří z nás byli ve službě u oltáře, jiní součástí nechutně mačkajícího se davu lidí, ale všichni jsme mohli začít radostně nový rok setkáním s Kristem. Po mši svaté jsme nemohli vynechat tradiční vyjídání Jezuitů v rámci pohoštění nachystaného pro kněze a ministranty a poté už naše kroky vedly zpátky. Ti nejodolnější se pak ještě vrátili zpátky na Sonus, aby se před další mší svatou v Přerově nemuseli zdržovat spánkem. Velké díky patří všem zúčastněným, hlavně pak řidičům vozidel a taky našemu kaplanovi otci Jiřímu, který zorganizoval zábavu na Sonusu a sám se jí aktivně účastnil. Dá-li Pán Bůh, tak se těšíme na další podobnou akci opět za rok!

Rosťa Brhlík