K ZAMYŠLENÍ

EVANGELIA

Neděle 29. 3. 2020

Jan 11, 1-45

"Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky."

Neděle 22. 3. 2020

Jan 9, 1-41

"Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli." 

Neděle 15. 3. 2020

 Jan 4, 5-42

"Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky..."

Neděle 8. 3. 2020

Mt 17, 1-9

" Vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn."

Neděle 1. 3. 2020

Mt 4, 1-11

"Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit. "

Neděle 23. 2. 2020

Mt 5, 38-48

"Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují."

VIDEA

Něco víc

Život jednoho muže změnil život miliardy lidí po celém světě.

Obchodník

Každý z nás se stává obchodníkem a je pouze na něm do čeho bude chtít investovat.

Důvěřuj Bohu

Člověk vidí nebo chce určité věci jiným způsobem než Bůh, proto mu musíme důvěřovat.

Je Bůh dobrý?

Bůh dal lidem svobodnou vůli a proto je dobrý, jinak by to znamenalo, že jsme jím řízeni.

Hlas uvnitř ticha

V každém z nás je prázdnota a uvnitř ní je ticho, ale je zde volající hlas...

321 příběh Boha, světa a Tebe

Provázání Boží trojice, světa v kterém žijeme a Tebe skrze čísla 3, 2 a 1.


Indoor Generation

Většinu času trávíme zavřeni ve vnitřních prostorách a je potřeba se nad tím zamyslet. 

Mr. Indifferent

Stačí začít dívat se kolem sebe a vidět, co druzí potřebují a pomoci jim.

Overthinking

Dveře jsou zamčeny pouze v myslích těch, kteří se rozhodnou věřit, že jsou zamčené.

Bez lásky nejsem nic

Kdybych obsáhl všecko poznání, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

Můj Král

Bible vypráví, jaký je můj Král. Ptám se Tě, znáš Ho?

Everything - Drama

V této dramatické scénce, je krásně ztvárněné, že Bůh je pro nás schopen udělat cokoliv.

Konej dobro

Dávání je tou nejlepší formou komunikace s druhými.

Volba

Možnost volby má každý z nás, ale kolikrát jste ji využili...?

Something More

''Nechci umřít, nechci promarnit další den nebo noc. Vím že je tu něco víc, pro co žijeme.''

Čas

Největší chybou, kterou děláme v životě, je myslet si, že máme dostatek času.

Změň sám sebe

Vinit druhé, za své problémy je naprostá ztráta času, ale můžeme se sami změnit, jen to není jednoduché. 

Oktapodi

Obětovat se ... věc, která je těžší než se zdá...

Dej Boha na první místo

Tuto větu slýcháváme velmi často, ale co to doopravdy znamená?

Buď víc jako dítě

Zapomněli jsme, jak si dělat kamarády? Přitom je to lehčí než jíst čokoládu...

Životní lekce od 100-letých

Neodmítejte zkušenosti svých rodičů. Nemusíte je následovat, ale aspoň uvažujte o tom, co vám řekli. Nevyhazujte jejich rady z okna.