CHRISTUS VIVIT

Christus Vivit - Kristus žije

Posynodní apoštolská exhortace. Osobní dopis papeže Františka, kterým oslovuje, povzbuzuje a připomíná důležité pravdy naší víry.

Na základě synody o mládeži, která se konala na podzim 2018, napsal papež František tuto knihu, která je adresovaná mladým lidem a celému Božímu lidu.

Při psaní tohoto dokumentu se papež nechal inspirovat bohatstvím reflexí a rozhovorů ze synody o mladých lidech.

Exhortace má 9 kapitol. Začíná tím, co Bible říká o mladých. Rozjímá o Ježíši Kristu - který je stále mlád. Vybízí nás ke stálému "TEĎ". Zamýšlí se, co je velkou zvěstí pro všechny mladé lidi. Ukazuje cesty mládí. Vrací se ke kořenům mládí. Naznačuje pastoraci - neboli cesty, způsoby doprovázení mládeže. Mluví o povolání. A končí duchovním rozlišováním.

exhortace = povzbuzení, pobídnutí

synoda = kráčet vedle sebe, pospolu  

Sekce pro mládež připravila ve spoluprací s jednotlivými centry program na téměř celý rok. A tak se i my můžeme zapojit a tak poznat myšlenky svatého otce, které ve své knize Christus Vivit předává mladým lidem. Postupně zde budou přibývat různé výzvy, citáty a příběhy o mladých svatých v jednotlivých sekcích, které zde vidíte. 

Pokud byste si chtěli knihu Christus Vivit koupit, tak je k dispozici na internetovém obchodě Karmelitánského nakladatelství zde.

Christus vivit očima mladých lidí - videa ze světa zde